Hodnotenie servisov

  • určené pre autoservisy, ktoré od spoločnosti Inter Cars odoberajú originálne prvovýrobné alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely
  • servis, ktorý má záujem získať certifikát QUALITY SERVICE a spĺňa predchádzajúcu podmienku odberu, podpisuje prihlášku, ktorá je zároveň zmluvou medzi uvedeným servisom a spoločnosťou Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

Zoznam náhradných dielov


Certifikát kvality