Servisný program AZsoft s podporou čítacieho zariadenia technických preukazov

Servisný program AZsoft s podporou čítacieho zariadenia technických preukazov

Servisný program od firmy AZsoft si môžete stiahnúť v sekcii Servisné programi.

Servisný program je určený pre použitie v malých aj veľkých firmách poskytujúcich autoopravárenské služby a predaj. autodielov. Poskytuje používateľovi komfort a pružnosť špecializovaného systému. Základné časti: zákazky, sklad, fakturácia, vykonané práce podľa pracovníkov, evidencia partnerov a ich vozidiel, správa pneumatík a najnovšia verzia podporuje čitacie zariadenie pre technické preukazy od firmy ALMECO

Cena za upgrade systému je 33,33 € bez DPH