Kontakt

Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava
www.intercars.sk
 

Ákos Baráth
Manažér servisných konceptov

Mobil: +421 905 202 432
E-mail: akos.barath@intercars.eu
E-mail: q-service@q-service.sk